Er is nog groen genoeg in Roermond.

Dat vinden de 14 schrijvers van het boek

Natuurlijk Roermond tenminste. Zij

beschrijven 16 gebieden in de gemeente.

 


 

Dagblad De Limburger 15 dec 2011

 

Door Hans Straus

 

Veertien vrijwilligers van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) hebben het jubileum van het genootschap (100 jaar) aangegrepen om het boek Natuurlijk Roermond te schrijven. In het boek dat deze week verschijnt, wordt niet alleen het groen beschreven, maar ook de historie van de 16 gekozen gebieden, de geologie en toponiemen (oftewel de verklaring van benamingen in het landschap) en de relaties tussen plant en dier en hun omgeving. Belangrijke toevoeging voor de consument: wandelkaarten per gebied en liefst 250 foto’s. En met dank aan de voormalige gemeente Swalmen heeft Roermond best veel te bieden voor de wandelende natuurliefhebber. Volgens initiatiefnemer en schrijver Math de Ponti is de natuur in Roermond veelzijdig. ,,Door de Peelrandbreuk en de invloeden van Maas, Rijn en Roer.’’ De Ponti is biologieleraar van beroep en een ervaren wandelaar en natuurliefhebber. Zijn reizen voerden hem door binnen- en buitenland. Toch heeft de natuur rond zijn eigen groot Roermond hem verrast. ,,Natuurlijk zijn er gebieden waar nog winst te behalen valt door verdere ontwikkeling van het landschap. Wat dat betreft is de Duitse zijde van de grens bij Maalbroek een goed voorbeeld. Maar over het algemeen is rond Roermond meer te beleven op natuurgebied dan menigeen verwacht. ’’De veelzijdigheid van landschappen is groot, vindt De Ponti. Langs de Duitse grens zandgronden en kwelwater. Eiken-, en berkenbossen en vochtige heide. In het boek zijn de Luzenkamp en Blankwater in dat gebied beschreven. Roofvogels als de blauwe kiekendief patrouilleren boven het grensgebied. Vanuit een vogelkijkhut op de grens is die vogel met enig geluk te bespieden. Dichter bij de stad ligt de Stadsweide met de uitspanning Mijnheerkens. Een groenstrook in ontwikkeling. Het oude stroomdal van de Roer moet weer een echte waterloop worden. Door over-stromingen is er veel dynamiek. Twee plassen zijn er uitgelicht: De Stille en De Sneppe. De grote zilverreiger is er al gezien, een nieuwkomer en trekpleister. Een stuk zuidelijker in Ool ligt de Isabellagriend waar Konikspaarden grazen. In de stad zijn de parken de moeite waard. Opvallend is de muurvegetatie op de monumentale muur van het Kartuizerpark. Het Kruiswegpark aan de Kapel in ‘t Zand pronkt met bomen van 100 jaar oud, broedende bosuilen en het Roermondse troeteldier de eekhoorn. Volop aandacht ook voor de Swalm en de Roer; vrij meanderende waterlopen. „De ontwikkelde natuurliefhebber vindt iets van zijn gading, maar ook de wandelaar die een nieuwe route zoekt”, zegt De Ponti.


 

Natuurlijk Roermond kost 11,90 euro.

Te koop bij Roermondse Boek-

winkels en VVV’s. Ook bij Capillo

in Herten en het  Kepels winkelke.

Ook te bestellen bij het info@NHGL.nl 

en deponti@planet.nl

Verzendkosten 7,50 euro

 

Terug naar www.ponti.nl